Vzdělávání zdravotnických záchranářů v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Březina, Miroslav
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:16Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64824
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vzděláváním zdravotnických záchranářů v Pardubicích. Je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část práce se zabývá historickým vývojem zdravotnické záchranné služby v České republice a v Pardubicích. Shrnuje legislativu, která upravuje podmínky pro vzdělávání zdravotnických záchranářů na vysokých školách. Praktická část je zaměřena především na rozhovory se zakladateli oboru Zdravotnický záchranář a studentem prvního ročníku oboru. Praktická část bakalářské práce zahrnuje cíle práce, výzkumné otázky a vyhodnocení výsledků. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject historie cze
dc.subject paramedics eng
dc.subject education eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject history eng
dc.title Vzdělávání zdravotnických záchranářů v Pardubicích cze
dc.title.alternative Education paramedics in Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the education of paramedics in Pardubice. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the historical development of emergency medical services in the Czech Republic and in Pardubice. Summarizes the legislation, which regulates the conditions for the education of paramedics at universities. The practical part is focused primarily on interviews with the founders of the field of Paramedic and first-year student in field of. The practical part includes the goals of this work, the research questions and evaluate the results. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35181
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30810
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account