Extrakorporální membránová oxygenace u pacientů v kritickém stavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvorská, Linda
dc.contributor.author Šoupal, Jan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:16Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64823
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na extrakorporální membránovou oxygenaci (dále ECMO), která se v dnešní době jeví jako jedna z možností léčby specifických stavů, které jsou refrakterní k běžným léčebným metodám. Konkrétně se věnuje problematice refrakterních srdečních zástav. V prvním úseku teoretické části popisuje základní informace o ECMO a ve druhém se věnuje možnostem léčby refrakterních zástav. Stěžejní je přehled publikací, které porovnávají účinnost léčby srdečních zástav pomocí standardní metody a metody extrakorporální. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ECMO cze
dc.subject srdeční zástava cze
dc.subject extrakorporální kardiopulmonální resuscitace cze
dc.subject konvenční kardiopulmonální resuscitace cze
dc.subject přežití cze
dc.subject neurologický výsledek cze
dc.subject ECMO eng
dc.subject cardiac arrest eng
dc.subject extracorporeal cardiopulmonary resuscitation eng
dc.subject conventional cardiopulmonary resuscitation eng
dc.subject survival eng
dc.subject neurological outcome eng
dc.title Extrakorporální membránová oxygenace u pacientů v kritickém stavu cze
dc.title.alternative Extracorporeal membrane oxygenation for critically ill pacients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) which is currently as one possible treatment of specific illnesses which are refractory to conventional methods. Concretely this thesis focuses on the issue of refractory cardiac arrest. The first phase of theoretical part discusses basic information about ECMO while the second phase is dedicated to the possible treatment options of refractory cardiac arrest. The main body of this work is a systematic review of publications that compare the effectiveness of cardiac arrest treatments with the help of conventional or extracorporeal methods. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35177
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30809
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account