Tvorba edukačního materiálu na výuku TANR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Vidlák, Erik
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:11Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64817
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnovaná tématu "Tvorba edukačního materiálu na výuku telefonicky asistované neodkladné resuscitace". Tato práce zahrnuje část teoretickou, výzkumnou a má výstup pro praxi. V teoretické části je popsána organizace krajského operačního střediska, telefonicky asistovaná první pomoc a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, která je dále rozebrána do podrobnějšího schématu. Výzkumná část čerpá z modelových situací pro studenty druhého ročníku Univerzity Pardubice oboru zdravotnický záchranář. Druhá výzkumná skupina byly reálné poslechy hovorů telefonicky asistované neodkladné resuscitace na krajském zdravotnickém operačním středisku. Na základě chyb, kterých se tyto dvě skupiny dopustily, byly vytvořeny edukační materiály na výuku telefonicky asistované neodkladné resuscitace a schéma pro dispečery. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dispečeři cze
dc.subject dispečink cze
dc.subject kardiopulmonální resuscitace cze
dc.subject náhlá zástava oběhu cze
dc.subject telefonicky asistovaná resuscitace cze
dc.subject dispatchers eng
dc.subject medical operations centre eng
dc.subject cardiopulmonary resuscitation eng
dc.subject sudden cardiac arrest eng
dc.subject dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation eng
dc.title Tvorba edukačního materiálu na výuku TANR cze
dc.title.alternative Create of educational material for telephonic assisted cardiopulmonary resuscitation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dvorská, Linda
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is devoted to the topic "Create of educational material for telephonic assisted cardiopulmonary resuscitation". This work includes theoretical, research, and has an output for practice. The theoretical part describes the organization's regional operations center, assisted by telephone first aid and assisted telephone cardiopulmonary resuscitation, which is further broken down into detailed scheme. Research section draws on model situations for students of second year on University Pardubice field paramedic. The second research group were realistic genre listening to a call by the Medical Operations Center. On the basis of the mistakes which these two groups had committed, were created educational materials for telephonic assisted cardiopulmonary resuscitation and schema for dispatchers. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35174
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30780
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account