Návody pro Laboratoř z fyzikální chemie I

Show simple item record

dc.contributor.author Lochař, Václav
dc.date.accessioned 2016-07-29T06:50:57Z
dc.date.available 2016-07-29T06:50:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7395-909-8 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64784
dc.description.abstract Skripta jsou určena posluchačům bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty chemicko-technologické při Univerzitě Pardubice jako pomůcka pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Obsahují jednak základní úlohy z fyzikální chemie, které nejsou experimentálně náročné, jednak řadu nových úloh, při jejichž řešení se využívá moderního přístrojového vybavení. Skripta jsou rozdělena do dvou tematických částí (podle studijních programů). Každé úloze předchází stručný teoretický úvod, po kterém následuje zadání úkolu. V experimentální části je pak předložen návrh konkrétního provedení a závěrem jsou uvedeny pokyny pro zpracování naměřených výsledků a zdroje chyb, kterých je nutno se při práci vyvarovat. Považovali jsme za účelné zařadit do skript úvodní kapitolu, která pojednává o zpracování a prezentaci naměřených dat ve formě protokolu. Mnoho z absolventů jednotlivých studijních programů naší fakulty bude při svém budoucím zaměstnání psát nejrůznější výzkumné zprávy a jiné důležité dokumenty. Psaní protokolů z laboratorní práce je dobrým návodem jak tvorbu zprávy či publikace zvládnout bez větších problémů. Skripta jsou zakončena tabulkovou přílohou, kde jsou uvedeny vybrané informace o chemických látkách, potřebné při zpracování laboratorních úloh. cze
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access cze
dc.subject skripta cze
dc.subject laboratorní cvičení cze
dc.subject fyzikální chemie cze
dc.title Návody pro Laboratoř z fyzikální chemie I cze
dc.type Book cze
dc.peerreviewed no eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account