Degradace modelových „archeologických“ usní

Show simple item record

dc.contributor.author Vyskočilová, Gabriela
dc.contributor.author Orlita, Alois
dc.contributor.author Příhoda, Jiří
dc.date.accessioned 2016-06-30T11:35:53Z
dc.date.available 2016-06-30T11:35:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-928-9 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64782
dc.description.abstract Mechanismy degradace usně (jak nové tak historické) byly v minulosti již popsány. Oproti tomu podrobnější výzkum prohlubující znalosti degradace archeologických usní zatím nebyl šířeji popsán. Archeologická useň je ovlivněna především půdní degradací a biodegradací. V rámci výzkumu byly využity metody používané k hodnocení a analyzování usní nových a historických (koherence vláken, pH, teplota smrštění, SEM‐EDX, trhací zkoušky), protože pro archeologické usně zatím žádné metody doporučeny nebyly. Zkoušky byly prováděny na modelových třísločiněných a chromočiněných hovězinových usních a to na nových a rok stárnutých zakopáním v zemině. Výsledky byly mezi sebou porovnány a závěrem bylo řečeno, které metody jsou vhodné pro zkoušení archeologických usní. cze
dc.format p. 154-162 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.title Degradace modelových „archeologických“ usní cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Mechanisms of leather degradation (new and historical ones) were described in the past. However, more detailed research of archeological leather degradation has not been done yet. Archaeological leather is mainly influenced by soil degradation and biodegradation. Methods used for evaluation and analysis of new and historical leather were applied (fibre cohesion, pH, shrinkage temperature, SEMEDX, determination of tensile strength) since there are no prescribed methods for archaeological leather. The measurements were taken on new and artificially aged (they were buried in soil for 12 months) experimental vegetable tanned leather and chrome‐tanned leather (both cowhide). The results were compared and it was concluded which methods are applicable to testing this material. eng
dc.event Muzea, památky a konzervace 2014 (20-21 May 2014, Litomyšl, Czech Republic) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account