Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov

Show simple item record

dc.contributor.author Tóthová, Mária
dc.contributor.author Vagaská, Alena
dc.contributor.author Hrehová, Stella
dc.contributor.author Moučka, Michal
dc.date.accessioned 2016-06-28T11:02:31Z
dc.date.available 2016-06-28T11:02:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7395-865-7 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64763
dc.description.abstract Využitie pneumatických umelých svalov ako pohonov manipulačních zariadení je vzhľadom na ich značne nelineárne charakteristiky podmienené využívaním aj nelineárnych riadiacich algoritmov. Fuzzy adaptívne riadenie v tomto príspevku pozostáva z PD regulátora v priamej vetve a fuzzy regulátora v adaptačnej vetve, pričom akčný signál ovládajúci polohovací systém antagonisticky zapojených umelých svalov vznikne násobením signálu z výstupu PD regulátora a adaptačního zosilnenia z výstupu fuzzy regulátora. V príspevku je popísaný fuzzy regulátor typu Mamdani použitý v adaptačnom podsystéme, na kterého natrénovanie boli využité znalosti vyplývajúce zo skúmania reálnej sústavy pneumatických umelých svalov. slo
dc.format p. 59-65 eng
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject fuzzy adaptívna regulácia slo
dc.subject pneumatický umelý sval slo
dc.title Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov slo
dc.type ConferenceObject eng
dc.event Principia Cybernetica 2015 (2-4 September 2015, Seč, Czech Republic) eng
dc.peerreviewed no eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account