Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Švecová Důbravová, Hana
dc.date.accessioned 2016-06-21T08:59:06Z
dc.date.available 2016-06-21T08:59:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64755
dc.description.abstract S problémem docházky žáků do škol se lidstvo potýkalo už od nepaměti. Každá etapa historické vývoje našeho školství se potýkala s různými faktory. V minulosti byla absence ve školách zapříčiněna zejména menší vzdělaností. Preferována byla domácí práce v zemědělství. I v současnosti se stále více setkáváme s vyšší a vyšší absencí žáků ve školách. Absence se pak stává často řešeným problémem na pedagogických poradách. Hlavním přínosem této závěrečné práce by mělo být zhodnocení faktorů, které mohou ovlivňovat docházku žáků do středních škol. Čtenář by měl po přečtení této práce získat základní náhled do dané problematiky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část popisuje zjištěné faktory v teoretické rovině. Podkladem pro první část byl předvýzkum v rámci předmětu Metodologie. Druhá část rozpracovává problém pomocí metodologického výzkumu, který zkoumá jednotlivé faktory pomocí kvalitativní metody s následným statistickým vyhodnocením. cze
dc.format 44 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject docházka cze
dc.subject střední školy cze
dc.subject záškoláctví cze
dc.subject vzdělání cze
dc.subject škola cze
dc.subject attendance cze
dc.subject secondary schools cze
dc.subject playing truant cze
dc.subject education cze
dc.subject school cze
dc.title Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The human face to problems with school attendance from everlasting. Every period of historical evolution of our education system deals with different factors. In past there were missed classes in school primarily caused by smaller distance. There was prefered domestic agricultural work. At presence we encounter with higher and higher absence of students at schools. Absence often becomes discussed problem on pedagogical meetings. The main contribution to this study is evaluation of factors which have an influence on high schools. The reader should obtain elementary view into given issues. Work is devided into two parts. The first part describes discovered factors in theoretical level. There was a research done for object Methodology which became a base for this part of study. The second part explains problem with help of methodology research, which look into particular factors with qualitative methods with following statistical appraisal. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34066
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account