Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Čechovičová, Hana
dc.date.accessioned 2016-06-21T08:29:44Z
dc.date.available 2016-06-21T08:29:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64754
dc.description.abstract Předmětem závěrečné práce je problematika specifických poruch učení u studentů středních škol. Zaměřuje se na vymezení a charakteristiku nejčastějších specifických poruch učení. Dále se práce zabývá středoškolským vzděláním v České republice, problémy jedince na střední škole a podpůrnými prostředky, které při svém studiu může využít. cze
dc.format 48 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject specifické poruchy učení cze
dc.subject dyslexie cze
dc.subject dysgrafie cze
dc.subject dysortografie cze
dc.subject dyskalkulie cze
dc.subject střední školy cze
dc.subject specific education defects eng
dc.subject disabilities eng
dc.subject dyslexia eng
dc.subject dysgraphia eng
dc.subject dysortography eng
dc.subject dyscalculia eng
dc.subject high school eng
dc.subject supporting equipment eng
dc.title Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.date.accepted 2016
dc.description.abstract-translated The subject of this final thesis is to describe specific education defects on high school. The aim is to identification, characterization and categorization of the most common specific education defects. Furthermore it deals with high education in the Czech Republic, individual problems and on high school and equipment which can be used to eliminate these defects. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34065
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account