Na pozadí legendy: neznámé pohledy na ilegální skupinu "Tři králové"

Show simple item record

dc.contributor.author Jedličková, Blanka
dc.date.accessioned 2016-06-20T07:15:06Z
dc.date.available 2016-06-20T07:15:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64732
dc.description.abstract „Tři králové“ – jedna z legend českého protinacistického odboje. Činnost této zpravodajsko-sabotážní skupiny Obrany národa tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a škpt. Václavem Morávkem je dnes již poměrně dobře známá, nicméně i přesto, nebo možná právě proto, můžeme toto téma uchopit jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Tato práce se dívá na pozadí této dnes již legendární skupiny. Ve třech rovinách odkrývá neznámé pohledy. Zaprvé se zabývá otázkou paměti a vzpomínkové kultury ve vztahu ke Třem králům. Zadruhé nastiňuje staré ale i nové otazníky, se kterými se v příběhu Třech králů setkáváme, a tím ukazuje možnosti pro další bádání. A za třetí nepřibližuje jen činnost skupiny jako takové, ale především zobrazuje její zázemí, ve kterém nacházíme i mnoho žen s velmi zajímavými osudy. Tyto ženy se musely potýkat nejenom s každodenní realitou života v Protektorátu Čechy a Morava, starat se o své děti a rodiny, ale také prokázaly, že jsou ženami, o které se jejich muži mohli v těžkých chvílích opřít, ať už to znamenalo cokoliv. Na konkrétních případech práce ukazuje, jakým odbojovým činnostem se ženy věnovaly, ale co je snad cennější, přibližuje i jejich myšlenkový svět. Součástí práce jsou i teoretické otázky směřující k vysvětlení, jak vůbec legenda o „Třech králích“ českého protinacistického odboje vznikla, co ji živilo a udrželo až do dneška. cze
dc.format 166 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject Tři králové cze
dc.subject Protektorát Čechy a Morava cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject ženy cze
dc.subject odboj cze
dc.subject Three kings eng
dc.subject Protectorate of Bohemia and Moravia eng
dc.subject everyday life eng
dc.subject women eng
dc.subject revolt eng
dc.title Na pozadí legendy: neznámé pohledy na ilegální skupinu "Tři králové" cze
dc.title.alternative With a legend in the background: unknown views of the illegal group named “Three Kings” eng
dc.type rigorózní práce cze
dc.date.accepted 2016
dc.description.abstract-translated “Three Kings” – one of the legendary groups of the Czech anti-Nazi revolt. This group belonging to “The Nation´s Defence” and made up of lieutenant-colonel Josef Balabán, lieutenant-colonel Josef Mašín together with staff captain Václav Morávek was really active in the fields of spying and performing sabotage, which is all relatively well-known today. Nevertheless, for these reasons such a topic might be dealt with in a different way from those we are used to. This thesis observes the background of this legendary group. It discovers unknown views of the group in three levels. First of all, it deals with the question of memories and the culture of remembering in relation to “Three Kings”. Secondly, it puts old as well as new question marks to the “Three Kings´ “ story and hereby it presents new possibilities for further research. And thirdly, it is not only aimed at listing the group´s activities but it is mainly focused on depicting the group´s inner life also connected with a lot of women and their quite interesting fate. These women had to face and cope not only with everyday life in the Protectorate of Bohemia and Moravia, look after their children and families, but they also turned out as women whose husbands did not hesitate to rely on them in difficult situations and times with any uncertain consequences. The thesis presents a variety of specific revolt activities the women were involved in. However, what is really more valuable, it also deals with the women´s world of thinking. Theoretical questions aimed at explaining the fact how the legend on the “Three Kings” of the Czech anti-Nazi revolt came into existence, what supported it and has kept it on up to these days are parts of this thesis, too. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name PhDr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta cze
dc.identifier.signature D34067
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account