Formulace fyzikálně-chemických problémů

Show simple item record

dc.contributor.author Skopal, František
dc.date.accessioned 2016-06-15T12:53:35Z
dc.date.available 2016-06-15T12:53:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7395-904-3 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64699
dc.description.abstract S prudkým rozvojem techniky počítačů roste i snaha převést na ně práci při řešení úloh z praxe, využít jejich rychlosti a výkonnosti. Toto dění se však neobejde bez účinných algoritmů řešení a bez odborníka, který je schopen dávat příslušné pokyny počítači. Proto je nutné snažit se o co nejlepší formulaci řešených problémů a zvyšovat úroveň a znalosti matematického modelování, numerických metod, počítačových programů a jazyků. Matematické modelování s využitím počítačů je v současné době jedním z nejaktuálnějších a nejzákladnějších aspektů vědy a techniky. Tento předmět by měl studentům pomoci vyznat se v problematice popisu, výběru a užití již známých metod numerické matematiky v některých kapitolách fyzikální chemie. Nepůjde o to vymýšlet nové algoritmy výpočtů, ale snažit se pochopit podstatu problému, umět ho sofistikovaně formulovat a popsat známými matematickými postupy. Z bohatých knihoven programů je pak možné vybírat vhodný postup k co nejrychlejšímu získání kvalitních výsledků. V první části této studijní literatury se budeme zabývat numerickým řešením základních analytických matematických úloh, a to řešením algebraických a transcendentních rovnic, řešením soustav lineárních a nelineárních rovnic, interpolací, numerickou derivací a integrací a numerickým řešením obyčejných diferenciálních rovnic. Ve druhé části bude na konkrétních úlohách ukázána pokud možno komplexní formulace problému, tzn. myšlenková stavba modelu na základě fyzikální skutečnosti, matematický popis modelu, zjednodušování eventuálně zobecňování. Ve třetí části bude pomocí několika numerických matematických metod hledáno řešení konkrétních úloh včetně stanovení parametrů modelu pomocí lineární a nelineární regrese, vícenásobné lineární regrese, pomocí optimalizačních postupů přímohledajících a derivačních metod apod. V poslední části na vzorových experimentálně naměřených problémech bude pomocí výpočetní techniky zpracováno několik konkrétních úloh z fyzikální chemie – reakční kinetiky. cze
dc.format 142 p. eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject fyzikální chemie cze
dc.subject matematické modelování cze
dc.subject numerické metody cze
dc.subject počítačové programy cze
dc.subject počítačové jazyky cze
dc.subject skripta cze
dc.title Formulace fyzikálně-chemických problémů cze
dc.type Book eng
dc.peerreviewed no eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account