Bonding mezi otcem a dítětem po porodu ženy císařským řezem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škorničková, Zuzana
dc.contributor.author Šubrtová, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:45:14Z
dc.date.available 2016-06-09T12:45:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64655
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována tématu: bonding mezi otcem a dítětem po porodu ženy císařským řezem. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu bonding a témat jemu blízkým. Poslední kapitola se věnuje tématu císařský řez, jeho indikacím a komplikacím. Výzkumná část je zaměřena na informovanost a celkové pocity otců při raném kontaktu s novorozencem. Tyto informace byly získávány na porodním sále metodou dotazníkového šetření. cze
dc.format 74 s.
dc.format.extent 1604955 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bonding cze
dc.subject otec u porodu cze
dc.subject císařský řez cze
dc.subject brzký kontakt cze
dc.subject bonding eng
dc.subject father´s participation at birth eng
dc.subject caesarian section eng
dc.subject early contact eng
dc.title Bonding mezi otcem a dítětem po porodu ženy císařským řezem cze
dc.title.alternative Bonding between father and his child after women´s caesarian section eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is engaged in the bonding between father and his child delivered via caesarean section. The theoretical part focuses on explanation of a concept of bonding and close topics. The last chapter deals with caesarean section, its indication criteria and complications. The aim of the experimental part was to learn father´s awareness and his emotions during the first contact with the newborn. The research data was collected by filling in a questionnaire in a delivery room. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35192
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.identifier.stag 30213
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account