Informační mapa péče pro ženu s preindukcí porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Pavelková, Simona
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:45:10Z
dc.date.available 2016-06-09T12:45:10Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64652
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Informační mapa péče pro ženu s preindukcí porodu je prací teoreticko-praktickou. Teoretická část práce popisuje preindukci porodu, metody preindukce porodu a péči porodní asistentky o ženu s preindkucí porodu. Dále se bakalářská práce zabývá rozsáhlou problematikou edukace. V praktické části jsou zpracovány tři plány péče pro ženy s preindukcí porodu vytvořené pomocí ošetřovatelského modelu dle Gordonové a ošetřovatelských diagnóz dle taxonomie Nanda II. International. Na základě zpracování tří plánů péče byla vytvořena informační mapa péče pro ženu s preindukcí porodu i s manuálem pro porodní asistentky, který má být vhodným doplnění k objasnění použitelnosti mapy péče. cze
dc.format 94 s.
dc.format.extent 1200421 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject preindukce porodu cze
dc.subject edukace cze
dc.subject informační mapa péče cze
dc.subject kazuistiky cze
dc.subject preinduction birth eng
dc.subject education eng
dc.subject information map of care eng
dc.subject case eng
dc.title Informační mapa péče pro ženu s preindukcí porodu cze
dc.title.alternative Information map of care for woman in preinduction of labour eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The work called information map of care for woman in preinduction of labour information map is both theoretical and practical. The theoretical part describes preinduction childbirth methods preinduction birth and midwifery care for women with preinduction of birth. Furthermore, the thesis deals with the broad issue of education. The practical part prepares three plans of care for women with childbirth preinduction created using nursing model according to gordon and nursing diagnoses according to taxonomy ii nanda international. Based on the processing of three plans it creates an information map of care for women with childbirth preinduction even with a manual for midwives to be a suitable complement to clarify the applicability of care maps. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35196
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.identifier.stag 30210
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account