Vrozené vývojové vady u novorozenců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sabová, Veronika
dc.contributor.author Hájková, Daniela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:45:08Z
dc.date.available 2016-06-09T12:45:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64650
dc.description.abstract Teoretická část práce na téma Vrozené vývojové vady u novorozenců se zaměřuje na problematiku vrozených vývojových vad u plodů, příčiny jejich vzniku, typy vad, konkrétní vady, způsoby detekce, příklady screeningových vyšetření v těhotenství se zaměřením na odhalení vrozených vývojových vad a stručně charakterizuje mapy péče. Praktická část obsahuje tři zpracované kazuistiky s ošetřovatelskými diagnózami. U těchto kazuistik je vytvořen plán péče pro první den hospitalizace. Prostřednictvím plánů péče je vytvořen návrh mapy péče pro novorozence s vrozenou vývojovou vadou srdeční. Návrh mapy péče bude sloužit převážně porodním asistentkám pracujícím na oddělení intermediární péče. cze
dc.format 86 s.
dc.format.extent 1480110 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vrozené vývojové vady cze
dc.subject novorozenci cze
dc.subject screening cze
dc.subject mapa péče cze
dc.subject congenital defects eng
dc.subject newborns eng
dc.subject screening test eng
dc.subject map care eng
dc.title Vrozené vývojové vady u novorozenců cze
dc.title.alternative Congenital malformations in neonatology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The theoretical part bachelor thesis Congenital malformations in neonatology focuses on the problem of congenital defects of fetuses, causes of origin, types of defect, congenital defects, detection capabilities, examples of screening tests, which detect this malformations. This parth briefly characterizes the plans of health care. The practical part includes three cases reports with nurse diagnoses. The parth of this cases are health care plans for the first day of hospitalization. Through these health care plans is created draft of Map of the care of a newborn with congenital defect. The draft of health care will serve midwives working in the department for newborns with complications. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35200
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.identifier.stag 30207
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account