Řízení rizika při nálezu nevybuchlé letecké pumy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ferjenčík, Miloš
dc.contributor.author Vondrová, Pavla
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:44:43Z
dc.date.available 2016-06-09T12:44:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64644
dc.description.abstract Cílem práce je přispět k řízení rizika při nálezu nevybuchlé letecké pumy. K tomu je nutné nejprve ocenit rizika spojená s likvidací nevybuchlé pumy následující po jejím nálezu. Na základě ocenění rizika lze vyslovit určitá doporučení pro postup likvidace LP, a tím pozitivně přispět k řízení rizika při této činnosti. Počáteční část práce je věnována charakteristice leteckých pum, charakteristice účinků jejich detonace a ochraně proti těmto účinkům, možnostem likvidace pum a způsobu oceňování a řízení rizika. Dále následuje experimentální část, která je zaměřená na vytvoření obecného postupu likvidace po nálezu LP a provedené identifikaci. Dalším krokem je na základě této analýzy vyhodnocení rizik spojených s užívanými způsoby likvidace. Dále jsou provedeny výpočty k určení bezpečnostní zóny pro 500 lb a 4000 lb pumu. V závěru je provedeno zhodnocení. cze
dc.format 123 s.
dc.format.extent 8089419 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject bezpečnostní zóna cze
dc.subject chemický zapalovač s dlouhodobým zpožděním cze
dc.subject letecká puma cze
dc.subject likvidace cze
dc.subject riziko zneškodňování cze
dc.subject safety area eng
dc.subject long delay chemical fuse eng
dc.subject aerial bomb eng
dc.subject disposal eng
dc.subject risk of disposal eng
dc.title Řízení rizika při nálezu nevybuchlé letecké pumy cze
dc.title.alternative Risk Management at Discovery of Unexploded Aerial Bomb eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The objective of this diploma thesis is to contribute on risk management if an unexploded aerial bomb is found. Firstly, it is necessary to evaluate risk resulting from disposal of an unexploded bomb after its find. It is possible to do some recommendation for disposal of aerial bomb based on risk evaluation, and thus contribute positively to the risk management in this activity. The introducing part is focused on characteristics of aerial bombs, on characteristics of their detonation effects and protection against these effects, on possibilities how to dispose that bombs and on the way how to evaluate and manage the risk. The next part is experimental part, which is focused on creating general procedure of dispose of aerial bomb after its finding and its identification. The next step is to evaluate the risk resulting from used method of disposal according to this analysis. There are also performed calculations to determine the safety zone for 500 lb and 4000 lb bomb. In the end the assessment is made. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34098 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.identifier.stag 30539
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account