Tisk a charakterizace elektrochromního demonstrátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš
dc.contributor.author Vlková, Iva
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:44:29Z
dc.date.available 2016-06-09T12:44:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64642
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou tištěné elektroniky, konkrétně výrobou elektrochromního demonstrátoru napájeného primární zinek-uhlíkovou baterií. Teoretická část práce se věnuje elektrochromním displejům (ECD) a bateriím. Popsány jsou principy fungování a děje probíhající v jednotlivých prvcích a jsou popsány i jednotlivé vrstvy, ze kterých jsou složeny. V rámci experimentální části byla stanovena optimální dávka UV ozáření ECD. Následně byla navržena funkční struktura propojující tištěnou baterii s elektrochromním displejem, která byla následně pomocí sítotisku vytištěna. U vytištěných demonstrátorů byly proměřovány vybrané fyzikální veličiny. Mezi sledované charakteristiky baterií patřil samovolný pokles napětí a vybíjecí charakteristiky. U ECD byly sledovány spektrální a vizuální charakteristiky a teoretický počet sepnutí. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 2002135 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject tištěná elektronika cze
dc.subject elektrochromní displej cze
dc.subject zinek-uhlíková baterie cze
dc.subject vybíjecí charakteristiky cze
dc.subject printed electronics eng
dc.subject electrochromic display eng
dc.subject zinc/carbon battery eng
dc.subject discharge characteristics eng
dc.title Tisk a charakterizace elektrochromního demonstrátoru cze
dc.title.alternative Fabrication and Characterization of Demonstrator Con-sisted from Electrochromic Display and Zinc/Carbon Battery eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roch, Martin
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The master thesis focuses on the problematic of printed electronics, specifically on the production of electrochromic display with primary zinc/carbon battery. Theoretical part of the thesis deals with electrochromic displays (ECD) and batteries. Basic principles and characteristics as well as single layers of displays and batteries are described. In the experimental part the optimal amount of UV exposure on ECD was specified first. Thereafter the function structure of battery connected with electrochromic display was prepared and printed by screen printing technology. The physical parameters of printed demonstrators were studied. Among studied properties of batteries voltage drop and discharge characteristics were examined. On electrochromic displays spectral and visual characteristics as well as theoretical quantity of switching were investigated. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34464
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30970
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account