Studium vlivu použité tiskové technologie na kvalitu tištěných etiket

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vališ, Jan
dc.contributor.author Fořt, Roman
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:44:28Z
dc.date.available 2016-06-09T12:44:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64641
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá konfrontací shodných výstupů vytištěných průmyslovými tiskovými zařízeními. Hodnocení bylo provedeno z hlediska přilnavostí barvové vrstvy na různých tiskových materiálech bez ţádné další povrchové úpravy tiskoviny. Prioritním cílem této práce bylo porovnání mechanické odolnosti potisku shodného grafického výstupu reprodukovaného různými digitálními technikami. Hlavním bodem hodnocení bylo porovnání mechanické odolnosti výtisků. Z hlediska praktické vyuţitelnosti technologie pro výrobu samolepících etiket byli brány v úvahu pouze dvě digitální technologie: elektrofotografie a inkjetový tisk. Technologii elektrofotografi-ckého tisku zastupují tiskárny HP Indigo 4600, 6800 a Xeikon 3300. Obě zařízení disponují laserovou (Xeikon vyuţívá LED) osvitovou jednotku k tvorbě latentního obrazu, ovšem skupenství tonerů a systém fixace obrazu je u obou zařízení odlišný. Inkjetový tisk zastupuje zařízení EFI Jetrion 4900 pracující s UV zářením vytvrzovanými inkousty. cze
dc.format.extent 5005468 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject digitální tisk cze
dc.subject přilnavost cze
dc.subject drsnost povrchu cze
dc.subject barvová vrstva cze
dc.subject test abraze cze
dc.subject tonerové částice cze
dc.subject digital printing eng
dc.subject adhesion eng
dc.subject surface roughness eng
dc.subject surface tension eng
dc.subject ink film eng
dc.subject abrader test eng
dc.subject toner particles eng
dc.title Studium vlivu použité tiskové technologie na kvalitu tištěných etiket cze
dc.title.alternative Study of the print technology impact on the print quality of the printed labels eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Klíma, Jiří
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with confrontation of identical outputs printed by industrial printing devices. The evaluation was in terms of adherence of ink film on various printing substrates without any other surface modification of the print. The main objective of the study was to compare mechanical resistance of the print of identical graphical output reproducted by various digital techniques. The main focus of the evaluation was on comparison of mechanical resistance of prints. From the viewpoint of practical use of the technology for production of self-adhesive labels, only two digital technologies were taken into account: electrophotography and inkjet printing. The technology of electrophotographic printing is represented by HP Indigo 6800 and Xeikon 3300 printers. Both of these devices use laser illumination unit (Xeikon uses LED) to create latent picture, with each device, however, the toner state and system of fixation of the picture are different. The inkjet printing is represented by the EFI Jetrion 4900 device that uses UV-cured inks. KEYWORDS Digital printing, adhesion, surface roughness, surface tension, ink film, abrader test, toner particles. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34471
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30887
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account