Studium fyzikálních vlastností HUV barev

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Odstrčilová, Helena
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:44:18Z
dc.date.available 2016-06-09T12:44:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64635
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na studium fyzikálních vlastností vysoce reaktivních UV barev od výrobců Toyo Ink a Huber Group. V teoretické části je probrána problematika HUV tiskových barev, zdroje UV záření a vybraných fyzikálních vlastností tiskových barev. Praktická část práce je zaměřena na měření a porovnání vlastností dvou sad HUV barev. Vyhodnocovanými parametry byly tvorba emulze, reologické vlastnosti (tokové křivky, tixotropie aj.), lepivost, prášivost a přijímavost tiskových barev. Reologické vlastnosti byly měřeny rotačním viskozimetrem HAAKE RotoVisco 1. Naměřené křivky byly hodnoceny pomocí Cassonova modelu, tixotropie metodami hysterezních smyček a regenerací viskozity. Lepivost a prášivost tiskových barev byly měřeny přístrojem Tackmaster-92. Vzorky pro měření přijímavosti tiskových barev byly natisknuty na IGT-C1 ve vybarvení dle ISO normy 12647-2 a přijímavost tiskových barev byla hodnocena na dvou typech papíru (LuxoMagic KL, MAESTRO PRINT). cze
dc.format 75 s.
dc.format.extent 2519301 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject ofset cze
dc.subject HUV barvy cze
dc.subject reologické vlastnosti cze
dc.subject lepivost cze
dc.subject prášivost cze
dc.subject přijímavost tiskových barev cze
dc.subject offset eng
dc.subject HUV inks eng
dc.subject rheological properties eng
dc.subject tack eng
dc.subject misting eng
dc.subject trapping eng
dc.title Studium fyzikálních vlastností HUV barev cze
dc.title.alternative Physical properties study of HUV inks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Knobloch, Josef
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on study of the physical properties of highly reactive UV inks from Toyo Ink and Huber Group producers. In theoretical part problems of HUV inks, UV sources and chosen physical properties of inks are explained. Practical part is focused on measurement and comparing the properties of two sets of HUV inks. The evaluated parameters were emulsification, rheological properties (flow curves, thixotropy etc.), tack, misting and trapping. Rheological properties were obtained by rheometer HAAKE RotoVisco 1. Flow curves were evaluated by Casson rheological model, thixotropy was measured by thixotropic loop and regeneration of viscosity. Tack and misting were measured with Tackmaster-92. Samples for trapping were printed by using IGT-C1 in according with ISO standard 12647-2 and trapping was determined for two types of substrate (LuxoMagic KL, MAESTRO PRINT). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34468
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 27189
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account