Studium reaktivity C,N-chelatovaného germylenu LGeCl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman
dc.contributor.author Tremmel, Jakub
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:59Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:59Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64632
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce byly připraveny dva komplexy organogermanatých chloridů {(L10GeCl)Cr(CO)5} (3) a {(L10GeCl)W(CO)5} (4) které byly použity na přípravu nových monomerních organogermanatých hydridů {(L10GeH)Cr(CO)5} (5) a {(L10GeH)W(CO)5} (6). Tyto organogermanaté hydridy obsahující stericky náročný C,N-chelatující ligand L10 byly dále využity pro přípravu a charakterizaci sloučeniny {(LGeOH)W(CO)5} (7) {(LGeCN)Cr(CO)5} (8), {(LGeCN)W(CO)5} (9), {(LGeSH)W(CO)5} (10). V rámci mé diplomové práci byla také připravena již známá sloučenina L10GeGeL10 (2) novým postupem. Bylo tedy připraveno 8 nových sloučenin 3-10. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 581274 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject germylén cze
dc.subject monomerní organogermanatý hydrid cze
dc.subject CN chelatovaný germylén cze
dc.subject germylene eng
dc.subject monomeric organogermanium (II) hydride eng
dc.subject CN chelated germylene eng
dc.title Studium reaktivity C,N-chelatovaného germylenu LGeCl cze
dc.title.alternative Reactivity studies of C,N-chelated germylene LGeCl eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated In this thesis were prepared two organogermylenes complexes {(L10GeCl)Cr(CO)5} (3) and {(L10GeCl)W(CO)5} (4), which were used for the synthesis of new monomeric organogermanium (II) hydrides {(L10GeH)Cr(CO)5} (5) and {(L10GeH)W(CO)5} (6). These organogermanium (II) hydrides containing sterically demanding C,N-chelating ligand L10 were used for the synthesis of new organogermanium(II) compounds {(LGeOH)W(CO)5} (7) {(LGeCN)Cr(CO)5} (8), {(LGeCN)W(CO)5} (9), {(LGeSH)W(CO)5} (10). As a part of my thesis compound L10GeGeL10 (2) was prepared either by new procedure. During my diploma thesis 8 new compounds 3-10 were prepared and characterized. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35522
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30611
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account