Optimalizace termoelektrických vlastností SnSe - studium vlivu dopantů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ruleová, Pavlína
dc.contributor.author Šraitrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:58Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:58Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64631
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá vlivem thallia jako dopantu na termoelektrické vlastnosti polykrystalického SnSe. Byla připravena řada vzorků TlxSn1-xSe, kde x = 0; 0,0025; 0,005; 0,0075; 0,01; 0,015; 0,02 a 0,04. Tyto vzorky byly charakterizovány rentgenovou difrakční analýzou, elektronovou mikroskopií a byla změřena jejich elektrická vodivost, tepelná vodivost, Hallův koeficient a Seebeckův koeficient v rozmezí teplot 300-725 K. cze
dc.format 59 s.
dc.format.extent 1154544 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject SnSe cze
dc.subject thallium cze
dc.subject polykrystal cze
dc.subject termoelektrické vlastnosti cze
dc.subject SnSe eng
dc.subject thallium eng
dc.subject polycrystal eng
dc.subject thermoelectric properties eng
dc.title Optimalizace termoelektrických vlastností SnSe - studium vlivu dopantů cze
dc.title.alternative Optimalization of thermoelectric properties of SnSe - study of the influence of dopants eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Navrátil, Jiří
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This work deals with the effect of thallium doping on the thermoelectric properties of polycrystalline SnSe. Polycrystalline TlxSn1-xSe system, where x = 0; 0,0025; 0,005; 0,0075; 0,01; 0,015; 0,02 a 0,04 was prepared. Samples were characterized by X-ray diffraction, SEM analysis and electrical conductivity, thermal conductivity, Hall coefficient and Seebeck coefficient were measured over a temperature range of 300-725 K. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35523
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30608
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account