Vlastnosti a struktura fosfátových skel s galliem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Jana
dc.contributor.author Rulíková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:54Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:54Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64628
dc.description.abstract Byla studována skla systémů Ga2O3-ZnO-P2O5. Bylo zjištěno jejich reálné složení a identifikovaná krystalická fáze. U vzorků byl stanoven molární objem, měrná hmotnost, povrchová energie a mikrotvrdost. cze
dc.format 71 s.
dc.format.extent 853377 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject fosforečnanová skla cze
dc.subject struktura skel cze
dc.subject Ramanova spektroskopie cze
dc.subject 31P a 71Ga MAS NMR cze
dc.subject povrchová energie cze
dc.subject mikrotvrdost cze
dc.subject termomechanická analýza cze
dc.subject phosphate glasses eng
dc.subject structure of glasses eng
dc.subject 31P a 71Ga MAS NMR eng
dc.subject surface energy eng
dc.subject micro-hardness eng
dc.subject thermomechanical analysis eng
dc.subject Raman spectroscopy eng
dc.title Vlastnosti a struktura fosfátových skel s galliem cze
dc.title.alternative Properties and structure of phosphate glasses with gallium eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vlček, Milan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The glasses of series Ga2O3-ZnO-P2O5 were studied. The real composition of glasses were checked and the crystalline phases were identified. The compositional dependence of molar volume, density, surface energy and micro-hardness were measured. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35526
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30426
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account