Příprava ZnO nanočástic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlček, Miroslav
dc.contributor.author Houdek, Jakub
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:50Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64624
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem oxidu zinečnatého (ZnO). V teoretické části je shrnuta rešerše týkající se metod přípravy ZnO. V praktické části je ověřena příprava nanočástic alkalickou srážecí metodou, u které byl sledován vliv koncentrace NaOH a vliv přídavku surfaktantu do reakční směsi na vlastnosti produktu. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 3957182 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject nanočástice cze
dc.subject oxid zinečnatý cze
dc.subject sol-gel cze
dc.subject řízené srážení cze
dc.subject SEM cze
dc.subject TGA cze
dc.subject XRD cze
dc.subject nanoparticles eng
dc.subject zinc oxide eng
dc.subject sol-gel eng
dc.subject controlled precipitation eng
dc.subject SEM eng
dc.subject TGA eng
dc.subject XRD eng
dc.title Příprava ZnO nanočástic cze
dc.title.alternative Preparation of ZnO nanoparticles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with study of zinc oxide (ZnO). In theoretical part literature research on methods of preparation is described. In experimental part, preparation of nanoparticles by alkaline precipitation route is proved. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35530
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30422
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account