Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem niobičným a jejich krystalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koudelka, Ladislav
dc.contributor.author Dostál, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:46Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64622
dc.description.abstract V prvé části diplomové práce byla studována skla systému BaONb2O5-P2O5 ve dvou kompozičních řadách 40BaO-xNb2O5-(60-x)P2O5 (řada A) a yBaO-20Nb2O5-(80-y)P2O5 (řada B) a byly stanoveny jejich základní fyzikální vlastnosti. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 377746 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject fosfátová skla cze
dc.subject oxid niobičný cze
dc.subject termická analýza cze
dc.subject struktura skel cze
dc.subject rentgenová difrakční analýza cze
dc.subject ramanova spektroskopie cze
dc.subject nmr spektroskopie cze
dc.subject phosphate glasses eng
dc.subject niobium oxide eng
dc.subject thermal analysis eng
dc.subject glass structure eng
dc.subject x-ray diffraction analysis eng
dc.subject raman spectroscopy eng
dc.subject nmr spectroscopy eng
dc.title Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem niobičným a jejich krystalizace cze
dc.title.alternative Barium phosphate glasses modified with niobium pentoxide and their crystallization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tichý, Ladislav
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Phosphate glasses modified with niobium pentoxide of the system BaO-Nb2O5-P2O5 were studied in two compositional series 40BaO-xNb2O5-(60-x)P2O5 (series A) and yBaO-20Nb2O5-(80-y)P2O5 (series B). Their basic properties were determined and their structure was studied with Raman spectroscopy and P MAS NMR spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35533
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30346
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account