Potenciál pevných katalyzátorů pro výrobu 2-ethylhexylakrylátu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor
dc.contributor.author Bereczki, Michal
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:31Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64619
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o možnosti využití heterogenní katalýzy při výrobě 2-etylhexylakrylátu. V úvodu jsou popsány vlastnosti a stávající postup výroby homogenní katalýzou ve společnosti Hexion a.s. Sokolov. Dále se práce věnuje porovnání publikovaných výsledků využití pevných katalyzátorů při výrobě esterů. Důraz je kladen na využití průmyslově dostupných pevných katalyzátorů. Výsledkem rešerše je výběr pěti typů pevných katalyzátorů, které jsou dále podrobeny laboratorním experimentům. Experimentální část se věnuje porovnání aktivity vybraných typů pevných katalyzátorů za stejných reakčních podmínek. Následně je pozornost zaměřena na detailní výzkum vybraného typu katalyzátoru. Ten je podroben studiu vlivu vnější difuze, dlouhodobému experimentu, vlivu složení reakční směsi, vlivu inhibitoru, vlivu zatížení katalyzátoru, vlivu teploty a vlivu odstavení reaktoru na aktivitu/selektivitu vybraných typů katalyzátorů. Hlavním cílem uvedených testů je vymezení klíčových ukazatelů pro využití heterogenní katalýzy při výrobě 2-etylhexylakrylátu. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 3736609 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject 2-etylhexylakrylát cze
dc.subject kyselina akrylová cze
dc.subject trubkový reaktor cze
dc.subject heterogenní katalýza cze
dc.subject reakční podmínky cze
dc.subject katalytické lože cze
dc.subject 2-ethylhexyl acrylate eng
dc.subject acrylic acid eng
dc.subject fixed-bed reactor eng
dc.subject heterogeneous catalysis eng
dc.subject reaction conditions eng
dc.subject catalyst bed eng
dc.title Potenciál pevných katalyzátorů pro výrobu 2-ethylhexylakrylátu cze
dc.title.alternative The potential of solid-based catalysts in the production of 2-ethylhexylacrylate eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šiška, Jakub cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis discusses the opportunity of heterogeneous catalysis in the production of 2-ethylhexyl acrylate. In the introduction, there are described properties of 2-ethylhexyl acrylate and the current processes of its production by homogeneous catalysis in the Hexion a.s. Sokolov company. The attention is also focused on the comparison of published results reporting the application of solid catalysts in the process of esters production with the emphasis on usage of industrially available solid catalysts. The outcome of the research is a selection of five types of solid catalysts, which are subsequently subjected to laboratory experiments. The experimental part is dedicated on the comparison of the activity of selected solid catalysts under identical reaction conditions. Subsequently, the attention is mainly focused on a detailed study of the catalytic behavior of selected type of catalyst. In detail, there are studied the role of external diffusion, a long term stability, reaction mixture composition, inhibitor, space velocity, temperature and reactor shutdown on the activity/selectivity of the selected type of catalyst. The major objective of mentioned catalytic tests is to define the key parameters in the process of 2-ethylhexyl acrylate production based on the heterogeneous catalysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35388
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30526
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account