Butanolýza řepkového oleje a separace reakční směsi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopal, František
dc.contributor.author Musil, Martin
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:27Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64616
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na alkalicky katalyzovanou transesterifikaci dvou druhů řepkového oleje butanolem a srovnání katalyzátorů KOH a butoxidu draselného. Při butanolýze byla sledována a online zaznamenávána závislost specifické vodivosti a pH na čase a byla nalezena závislost mezi konverzí oleje a vodivostí reakční směsi. Dále byl porovnán vliv smíchání komponent naráz a postupného přidávání. Byl studován vliv nezávisle proměnných (přídavek vody, počáteční teplota separace, intenzita míchání a druh katalyzátoru) na průběh separace po transesterifikaci. Byly provedeny analýzy dostupnými metodami a výsledky kriticky zhodnoceny. cze
dc.format.extent 4266630 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject biodiesel cze
dc.subject řepkový olej cze
dc.subject butanol cze
dc.subject transesterfikace cze
dc.subject separace cze
dc.subject butanolysis of rapeseed oil and separation of reaction mixture eng
dc.title Butanolýza řepkového oleje a separace reakční směsi cze
dc.title.alternative Butanolysis of rapeseed oil and separation of reaction mixture eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Machek, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This work focuses on alkaline catalyzed transesterification of two types of rapeseed oil with butanol and comparison of two catalysts (KOH and potassium butoxide). During the butanolysis the dependence of specific conductivity and pH was measured and recorder online. The dependence between conversion of oil and conductivity of reaction mixture was observed. The effect of batch and continual addition of reaction compounds was studied. The influence of various conditions (addition of water, temperature of separation, intensity of stirring and type of catalyst) on butanolysis process was studied. Analyses with accessible parameters were done. Moreover, the contents of triacylglyceride, diacylglyceride and monoacylglyceride were determined by gas chromatography and conversion was calculated. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35385
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30301
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account