Kinetika uvolňování verapamil hydrochloridu z hydrofilních matricových tablet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komersová, Alena
dc.contributor.author Šafaříková, Lenka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64614
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je studium kinetiky uvolňování účinné látky verapamil hydrochlorid z hydrofilních matricových tablet. Teoretická část je věnována řízenému uvolňování léčiv, procesu disoluce a matematickým modelům používaných k vyhodnocení disolučních dat. Experimentální část je zaměřena na disoluci hydrofilních matricových tablet a komerčního léčiva Verahexal? KHK Retard v různých disolučních médiích a následné vyhodnocení získaných disolučních profilů pomocí vhodných matematických modelů. Výsledkem experimentální části je stanovení hodnot rychlostních konstant uvolňování verapamil hydrochloridu z připravených lékových formulací a srovnání s komerčním léčivem. cze
dc.format.extent 2558321 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject verapamil hydrochlorid cze
dc.subject disoluční test cze
dc.subject hydrofilní matricové tablety cze
dc.subject kinetický model cze
dc.subject verapamil hydrochloride eng
dc.subject dissolution test eng
dc.subject hydrophilic matrix tablets eng
dc.subject kinetic model eng
dc.title Kinetika uvolňování verapamil hydrochloridu z hydrofilních matricových tablet cze
dc.title.alternative Release kinetics of verapamil hydrochloride from hydrophilic matrices eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čegan, Alexander
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The topic of this master thesis is aimed at the research on kinetics of release of an effective compound verapamil hydrochloride from hydrophilic matrix tablets. The theoretical part is concerned with controlled release of medicaments, processes of dissolution, and mathematical models utilized for evaluation of dissolution data. The experimental part is focused on the dissolution of hydrophilic matrix tablets and commercial medicament Verahexal? KHK Retard in different dissolving media, and consequently with evaluation of obtained dissolution profiles by means of suitable mathematical models. The result of the experimental part is the assignment of values of release velocity constants of verapamil hydrochloride from the prepared formulations of medicaments and their comparison with commercial medicines. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35383
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 27129
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account