Nukleace v tenké vrstvě (GeS2)0,9(Sb2S3)0,1

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana
dc.contributor.author Polehna, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:43:22Z
dc.date.available 2016-06-09T12:43:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64613
dc.description.abstract Tématem této práce je studium rychlosti nukleace skel systému (GeS2)0,9(Sb2S3)0,1 a zkoumání vlivu stárnutí vrstev na rychlost nukleace. Růst krystalů v tenké vrstvě byl sledován metodou optické mikroskopie. Vzorky byly připraveny izotermní temperací. Z naměřených dat byly určeny počty krystalů při teplotě nukleace v závislosti na čase nukleace a následně vyhodnoceny rychlosti nukleace v závislosti na stárnutí vrstvy, které byly porovnány s publikovanými hodnotami rychlosti nukleace. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2718265 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject germanium cze
dc.subject antimon cze
dc.subject síra cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject mikroskopie cze
dc.subject nukleace cze
dc.subject germanium eng
dc.subject antimony eng
dc.subject sulfur eng
dc.subject chalkogenide glasses eng
dc.subject microscopy eng
dc.subject nucleation eng
dc.title Nukleace v tenké vrstvě (GeS2)0,9(Sb2S3)0,1 cze
dc.title.alternative Nucleation in thin layer of (GeS2)0,9(Sb2S3)0,1 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Honcová, Pavla cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is a study of the rate of nucleation of glass systems (GeS2)0,9(Sb2S3)0,1 and examination of the influence of aging of layers on the rate of nucleation. The crystal growth in the thin layer was observed by optical microscopy. Samples were prepared by isothermal annealing. The number of crystals at a temperature of nucleation depending on the time of nucleation was determined by the measured data. Subsequently the nucleation rate depending on the aging of the layers was evaluated and compared with published values of the nucleation rate. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35387
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 27097
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account