Údržba v podniku a její ekonomické aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecinová, Zuzana
dc.contributor.author Kholová, Pavla
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:56Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:56Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64601
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na ekonomické aspekty údržby výrobních zařízení. V teoretické části jsou nejprve popsány jednotlivé systémy a způsoby organizace údržby. Dále jsou řešeny ekonomické aspekty údržby, především náklady na údržbu a hodnocení účinnosti údržby výrobních zařízení. V praktické části je popsán systém údržby ve vybraném podniku. Dále je u vybraného výrobního zařízení popsán způsob řízení jeho údržby po stránce věcné i ekonomické. Následně je u něj zkoumána možnost jeho výměny. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 1600680 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject údržba cze
dc.subject systémy údržby cze
dc.subject organizace údržby cze
dc.subject náklady spojené s údržbou cze
dc.subject hodnocení údržby cze
dc.subject maintenance eng
dc.subject systems of maintenance eng
dc.subject maintenance organization eng
dc.subject maintenance costs eng
dc.subject evaluation of maintenance eng
dc.title Údržba v podniku a její ekonomické aspekty cze
dc.title.alternative Maintenance of the company and its economic aspects eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mařík, Miroslav
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on economic aspects of maintenance of production facilities. In the theoretical part there are described individual systems and methods of maintenance organization. There are also dealt economic aspects of maintenance, especially maintenance costs and evaluation of maintenance. The practical part describes the maintenance system in the chosen company. Further, in the selected production facilities there is described method of his maintenance on the substantive and economic side. Subsequently, there is examined the possibility of replacing. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34335
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30673
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account