Sociální dopady produkce výrobků na vybrané účastníky hodnotového řetězce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednaříková, Marie
dc.contributor.author Kohoutková, Markéta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:53Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64599
dc.description.abstract Tato práce podává na základě provedené odborné literární rešerše přehled o sociálním hodnocení životního cyklu výrobku. V úvodu jsou charakterizovány jednotlivé přístupy k životnímu cyklu produktu. V práci je vymezeno hodnocení environmentálních a sociálních dopadů. Dále se práce zaměřuje na hodnocení sociálních dopadů podél životního cyklu výrobku u subjektů hodnotového řetězce vyjma konečných spotřebitelů. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 1215541 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject životní cyklus výrobku cze
dc.subject LCA cze
dc.subject SLCA cze
dc.subject stakeholder cze
dc.subject subjekty hodnotového řetězce vyjma konečných spotřebitelů cze
dc.subject sociální ukazatele cze
dc.subject product life cycle eng
dc.subject LCA eng
dc.subject SLCA eng
dc.subject stakeholder eng
dc.subject value chain actors not including consumers eng
dc.subject social indicators eng
dc.title Sociální dopady produkce výrobků na vybrané účastníky hodnotového řetězce cze
dc.title.alternative Social impacts of the production to value chain actors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vávra, Jan
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This study provides an overview of the social life cycle assessment. Introduction characterizes different approaches to the life cycle of a product. It is defined assessing the environmental and social impacts. The thesis focuses on the assessment of social impacts along the product lifecycle in value chain actors not including consumers. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34344
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30650
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account