Plánování činnosti údržby v podniku chemického a potravinářského průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Branská, Lenka
dc.contributor.author Staňková, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:52Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64598
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku plánování činnosti údržby výrobního zařízení. Na základě rešerše odborné literatury definuje pojem údržba, vymezuje cíle údržby a management údržby. Věnuje se plánování údržby z hlediska strategické roviny, na které navazuje taktické a operativní plánování údržby výrobního zařízení. Praktická část práce představuje výsledky výzkumu zaměřeného na zmapování způsobu takticko-operativního plánování údržby výrobního zařízení ve dvou vybraných podnicích. Na základě získaných informací a porovnání obou společností jsou navržena doporučení, která by měla vést ke zlepšení současné situace v daných podnicích. cze
dc.format 114 s.
dc.format.extent 6956508 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject údržba výrobního zařízení cze
dc.subject management údržby cze
dc.subject RCM cze
dc.subject TPM cze
dc.subject plánování údržby cze
dc.subject rozvrhování údržby cze
dc.subject maintenance of production equipment eng
dc.subject maintenance management eng
dc.subject RCM eng
dc.subject TPM eng
dc.subject maintenance planning eng
dc.subject scheduling maintenance eng
dc.title Plánování činnosti údržby v podniku chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.title.alternative Planning of maintenance activities in chemical and food business eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Paták, Michal
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The work focuses on the issues of planning activities for the maintenance of production equipment. Based on the bibliographic search is defined the term of maintenance, the work defines the objectives of maintenance and maintenance management. Thesis deals with maintenance planning in terms of the strategic plane, which is followed by tactical and operational planning maintenance of production equipment. The practical part presents the results of research aimed at mapping the way of tactical and operational planning, maintenance of production facilities in two selected companies. Based on the information and comparison of the two companies are the proposed recommendations, which should lead to an improvement of the current situation in the undertakings concerned. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34344
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30630
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account