Magnetické částice v mikrofluidním zařízení ChipGenie a jeho aplikace v bioanalýze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Zuzana
dc.contributor.author Černá, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:25Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:25Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64583
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá využitím superparamagnetických částic v mikrofluidních systémech typu ChipGenie. Cílem bylo vybrat magnetické částice vhodné pro integraci do tohoto mikrofluidního systému a celý systém pak použít pro izolaci sérového IgG. Zvolenou metodou byla lektinová chromatografie. Superparamagnetické částice byly funkcionalizovány lektinem konkanavalinem A. Paralelně byla pro ověření funkčnosti celého systému zavedena metoda ELISA na magnetických částicích. cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 2518817 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject mikrofluidní systém cze
dc.subject chipgenie cze
dc.subject magnetické částice cze
dc.subject elisa cze
dc.subject izolace cze
dc.subject igg cze
dc.subject lektinová chromatografie cze
dc.subject microfluidic system eng
dc.subject chipgenie eng
dc.subject magnetic particles eng
dc.subject elisa eng
dc.subject lectin chromatography eng
dc.title Magnetické částice v mikrofluidním zařízení ChipGenie a jeho aplikace v bioanalýze cze
dc.title.alternative Magnetic particles in microfluidic system ChipGenie and its applications in bioanalysis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slováková, Marcela cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the use of Superparamagnetic particles in the ChipGenie Microfluidic System. The objective was to select the Magnetic particles, which can be integrated into this Microfluidic System and then isolate the IgG from Human serum. The method to be applied was Lectin Chromatography. The Superparamagnetic particles were functionalized by Lectin Concavalin A. In parallel, we applied the ELISA with Superparamagnetic particles as solid phase for the verification of the system's functionality. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34769
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30120
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account