Analýza reziduí v organických barvivech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan
dc.contributor.author Hordějčuková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:44Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:44Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64571
dc.description.abstract V této práci byla analyzována organická barviva C.I. Direct Green 26 a C.I. Direct Red 79. Cílem bylo zjištění obsahu p-kresidinu ve vzorcích těchto barviv poté, co byly vystaveny různému tepelnému namáhání a působení vlhka. Pro zpracování vzorků byla použita redukce dithioničitanem sodným a extrakce terc-butylmethyletherem, extrakty byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV/VIS detektorem. Výsledky byly porovnány a diskutovány. cze
dc.format 84 s.
dc.format.extent 2327952 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject organická barviva cze
dc.subject C.I. Direct Green 26 cze
dc.subject C.I. Direct Red 79 cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject p-kresidin cze
dc.subject organic dyes eng
dc.subject p-cresidine eng
dc.title Analýza reziduí v organických barvivech cze
dc.title.alternative Analysis of residues in organic dyes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Eisner, Aleš
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Organic dyes C.I. Direct Green 26 and C.I. Direct Red 79 were analyzed in this work and the content of p-cresidine in samples of these dyes after their exposition to different thermal stresses and to moisture was determined. Samples of dyes were subjected to heating with citrric buffer and consecutive reduction with sodium dithionite and content of residual p-cresidine in the tert-butylmethylether extract was determined by high performance liquid chromatography with UV / VIS detection. The results were compared and discussed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35487
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30703
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account