Vývoj separačních metod pro analýzu umělých sladidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan
dc.contributor.author Šimorová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:42Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-20
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64570
dc.description.abstract V této práci byla analyzována umělá sladidla pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie v módu HILIC. Cílem této práce bylo optimalizovat podmínky pro analýzu umělých sladidel pomocí HPLC v HILIC módu a vypracovanou metodou stanovit mnoţství sladidel obsaţených v běţně pouţívaných produktech. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 2263750 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject umělá sladidla cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject HILIC cze
dc.subject MS cze
dc.subject artifical sweeteners eng
dc.title Vývoj separačních metod pro analýzu umělých sladidel cze
dc.title.alternative Method development for analysis of artificial sweeteners eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated In this thesis, artificial sweeteners were analysed by high performance liquid chromatography in the HILIC mode. The aim was to optimize the conditions for the analysis of artificial sweeteners by HPLC in HILIC mode and to determine amount of sweeteners in commonly used products. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35480
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30702
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account