Vliv průběhu sladování ječmene na obsah vybraných fenolických látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Mazáčová, Renáta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:40Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64568
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo stanovení zastoupení jednotlivých fenolických látek v extraktech připravených z ječmene a sladu a sledování jejich změny v průběhu sladování. Fenolické látky byly analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním spektrometrem. Dále byla stanovena antioxidační aktivita jednotlivých extraktů a celkový obsah fenolických látek s využitím spektrofotometrických technik. Výsledky těchto spektrofotometrických metod byly následně porovnány s výsledky z kapalinové chromatografie. cze
dc.format 86 s.
dc.format.extent 3270642 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject ječmen cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject slad cze
dc.subject sladování cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject antioxidační kapacita cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject barley eng
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject malt eng
dc.subject malting eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.subject antioxidant capacity eng
dc.subject extraction eng
dc.title Vliv průběhu sladování ječmene na obsah vybraných fenolických látek cze
dc.title.alternative Influence of malting on content of selected phenolic compounds eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Řezková, Soňa
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis was the determination of representation of individual phenolic compounds in extracts prepared from barley and malt and monitoring of their changes during malting. Phenolic compounds were analyzed using high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometer. Further, the antioxidant capacity of the individual extracts and the total content of phenolic compounds were measured using spectrophotometric techniques. The results obtained using these spectrophotometric methods were compared with the results obtained by liquid chromatography. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35489
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30696
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account