Stanovení aminokyselin v medovinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Klikarová, Jitka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:38Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64566
dc.description.abstract První část diplomové práce byla zaměřena na přípravu DEEMM derivátů aminokyselin analyzovaných pomocí RP-HPLC se spektrofotometrickou detekcí. Dále byly aminokyseliny derivatizované s využitím FMOC-Cl činidla. Výsledné deriváty byly poté rovněž analyzovány prostřednictvím RP-HPLC, tentokrát však se spektrofotometrickou i fluorimetrickou detekcí. Poslední část práce se zabývá nejen přípravou PITC derivátů 22 aminokyselin, ale také optimalizací jejich separace pomocí RP-HPLC systému se spektrofotometrickou detekcí. Optimalizovaná separace byla využita pro analýzu derivátů aminokyselin v reálných vzorcích medovin, předem extrahovaných na LC-SCX patronkách. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 4712657 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject med cze
dc.subject medovina cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject aminokyseliny cze
dc.subject RP-HPLC cze
dc.subject PITC cze
dc.subject FMOC-CI cze
dc.subject honey eng
dc.subject mead eng
dc.subject derivatization eng
dc.subject amino acids eng
dc.title Stanovení aminokyselin v medovinách cze
dc.title.alternative Determination of aminoacids in meads eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fischer, Jan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The first part of this thesis was focused on the preparation of DEEMM derivatives of amino acid analyzed by RP-HPLC with spectrophotometric detection. Further, the amino acids were derivatized using FMOC-Cl reagent. The resulting derivatives were also analyzed by RP-HPLC with spectrophotometric and fluorimetric detection. The last part of the thesis deals with the preparation of PITC derivatives of 22 amino acids and with optimizing of their separation by RP-HPLC system with spectrophotometric detection. Optimised separation was used for analysis of amino acid derivatives in real samples of meads, previously extracted by LC-SCX columns. Keywords: honey, mead, derivatization, amino acids, RP-HPLC, PITC, FMOC-Cl. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35494 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30694
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account