Stanovení nitrosloučenin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš
dc.contributor.author Kučerová, Renáta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:34Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64563
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hledáním vhodných podmínek pro stanovení nitrosloučenin. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou zpracovány informace o možnostech úpravy vzorku a stanovení nitrosloučenin. Experimentální část se zabývá popisem analýzy nitrosloučenin a zahrnuje výsledky optimalizace a jednotlivých experimentů. Podmínky mikroextrakce tuhou fází byly optimalizovány z hlediska teploty, doby sorpce a množství přidaného NaCl. Optimalizované parametry byly vyhodnoceny statisticky. cze
dc.format 92 s.
dc.format.extent 3942019 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject nitrosloučeniny cze
dc.subject SPME cze
dc.subject GC-MS cze
dc.subject výbušniny cze
dc.subject nitro compounds eng
dc.subject explosives eng
dc.title Stanovení nitrosloučenin cze
dc.title.alternative Determination of nitro compounds eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Adam, Martin
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The final thesis deals with the finding of suitable conditions for the determination of nitro compounds. The thesis contains the theoretical part where the information about the possibilities of sample preparation and determination of nitro compounds are processed. The experimental part describes the analysis of nitro compounds and includes the results of optimization and particular experiments. Conditions for solid phase microextraction were optimized in terms of temperature, sorption time and the amount of added NaCl. The optimized parameters were evaluated statistically. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35483
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30593
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account