Vliv teploty na obsah vitamínů řady B v mouce a droždí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš
dc.contributor.author Vlach, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:31Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64561
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vitamíny skupiny B obsaženými v mouce a droždí. Teoretická část této práce je věnována technologii výroby mouk a droždí. Dále je zde popsáno složení mouky a droždí a možnosti stanovení jednotlivých složek. Experimentální část je zaměřena na optimalizaci separace vitamínů řady B pomocí kapalinové chromatografie a na optimalizaci přípravy vzorku k analýze. Vybrané podmínky byly použity na stanovení vitamínů skupiny B v pekařském droždí a také byl sledován vliv teploty na obsah jednotlivých vitamínů. cze
dc.format 65 s.
dc.format.extent 3229189 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject mouka cze
dc.subject droždí cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject vitamíny skupiny B cze
dc.subject flour eng
dc.subject yeast eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject vitamins group B eng
dc.title Vliv teploty na obsah vitamínů řady B v mouce a droždí cze
dc.title.alternative Effect of temperature on the content of B vitamins in flour and yeast eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Červenka, Libor
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated B vitamins in the flour and in the yeast are the subject of this thesis. The production technology of flour and the yeast, the chemical composition of flour and yeast, and the possibility of determination of the individual components are described in the theoretical part. The experimental part is focused on optimization of the separation of vitamin B by liquid chromatography and on optimization the sample preparation for analysis. Selected conditions were used to determine the vitamin B group in baker's yeast and the influence of temperature on the content of individual vitamins. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35470
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30361
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account