Stanovení antifungální aktivity chirálních amidů na bázi (1S)-1-(6-fluor-1,3-benzthiazol-2-yl)-3-(methylsulfanyl)propan-1-aminu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Šenkýřová, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:28Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-18
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64558
dc.description.abstract Práce je zaměřena na stanovení antifungální aktivity chirálních amidů na bázi (1S)-1-(-6-fluor-1,3-benzthiazol-2-yl)-3-(methylsulfanyl) propan-1-aminu u vybraných vláknitých mikroskopických hub. Cílem práce bylo stanovit minimální inhibiční koncentraci u testovaných derivátů pomocí agarové difúzní a diluční metody. cze
dc.format 117 s. cze
dc.format.extent 2597926 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject chirální amidy na bázi (1s)-1-(-6-fluor-1,3-benzthiazol-2-yl)-3-(methylsulfanyl) propan-1-aminu cze
dc.subject antifungální aktivita cze
dc.subject agarová difúzní metoda cze
dc.subject agarová diluční metoda cze
dc.subject minimální inhibiční koncentrace cze
dc.subject chiral amides based (1s) -1 - (- 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) -3- (methylsulfanyl) propan-1-amine eng
dc.subject antifungal activity eng
dc.subject agar diffusion method eng
dc.subject agar dilution method eng
dc.subject minimum inhibitory concentration eng
dc.title Stanovení antifungální aktivity chirálních amidů na bázi (1S)-1-(6-fluor-1,3-benzthiazol-2-yl)-3-(methylsulfanyl)propan-1-aminu cze
dc.title.alternative Determination of antifungal activity of selected derivatives of (1S)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(methylsulfanyl)propan-1-amines eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brožková, Iveta
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the determination of the antifungal activity of chiral amides based (1S) -1 - (- 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) -3- (methylsulfanyl) propan-1-amine for the selected fungi. The objective was to determine the minimum inhibitory concentration in the tested derivatives using agar diffusion and dilution methods. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35473
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30351
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account