Vývoj metodiky pro stanovení obsahu neonikotinoidů ve včelím pylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švecová, Blanka
dc.contributor.author Rak, Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:25Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:25Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna ( archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64556
dc.description.abstract Práce se zabývá vývojem metodiky pro stanovení obsahu neonikotinoidů ve včelím pylu, pylových zrnech a nektaru pomocí metody QuEChERS a kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. V teoretické části jsou popsány samotné neonikotinoidy, metoda QuEChERS, metody, které se používají pro stanovení neonikotinoidů v různých matricích a rovněž je stručně popsána technika kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. V experimentální části jsou uvedeny způsoby optimalizace podmínek chromatografické analýzy pro stanovení neonikotinoidů, optimalizace postupu úpravy vzorků pylu, pylových zrn a nektaru metodou QuEChERS a také jsou prezentovány výsledky analýz reálných vzorků. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2682955 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject neonikotinoidy cze
dc.subject QuEChERS cze
dc.subject LC-MS cze
dc.subject včelí pyl cze
dc.subject pylová zrna cze
dc.subject nektar cze
dc.subject neonicotinoids eng
dc.subject bee pollen eng
dc.subject pollen grains eng
dc.subject nectar eng
dc.title Vývoj metodiky pro stanovení obsahu neonikotinoidů ve včelím pylu cze
dc.title.alternative Development of a methodology for the determination of neonicotinoids in bee pollen eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The work deals with the development of methodology for the determination of neonicotinoids in bee pollen, pollen grains and nectar using QuEChERS method and liquid chromatography coupled with mass spectrometry. The theoretical part describes neonicotinoids, QuEChERS method, methods which are used for determination of the neonicotinoids in various matrices, and the technique of liquid chromatography with mass spectrometric detection is also briefly described. In the experimental part, ways of optimization of the chromatographic analysis conditions which are used for determination of the neonicotinoids, the optimization of sample preparation procedure for pollen, pollen grains and nectar by QuEChERS method are presented as well as the results of real sample analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35474
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30344
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account