Analýza taveného sýra obohaceného přídavkem antioxidantů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švecová, Blanka
dc.contributor.author Krchová, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:24Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64555
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou tavených sýrů obohacených přídavky antioxidantů - standardních látek rutinu, kvercetinu a rakytníkového oleje. Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku tavených sýrů a rešeršní část, která popisuje aplikace různých látek (katechinů, silic, luteinu, karotenů, kyseliny askorbové) do mléčných výrobků. Dále jsou také uvedeny základní informace o rutinu, kvercetinu a rakytníku. V praktické části byl nejprve nalezen vhodný způsob zpracování vzorků před analýzou a také byly optimalizovány chromatografické podmínky pro analýzu rutinu a kvercetinu pomocí HPLC, které byly následně použity k identifikaci a kvantifikaci jednotlivých přídavků ve vzorcích tavených sýrů. Dále bylo provedeno stanovení antioxidační aktivity všech vzorků pomocí metod ABTS, DPPH a FRAP. cze
dc.format 68 s.
dc.format.extent 2459345 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject tavený sýr cze
dc.subject rutin cze
dc.subject kvercetin cze
dc.subject rakytníkový olej cze
dc.subject chromatografie cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject processed cheese eng
dc.subject rutin eng
dc.subject quercetin eng
dc.subject sea buckthorn oil eng
dc.subject chromatography eng
dc.subject antioxidant activity eng
dc.title Analýza taveného sýra obohaceného přídavkem antioxidantů cze
dc.title.alternative Analysis of processed cheese fortified with antioxidants eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Řezková, Soňa
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with an analysis of processed cheese enriched with the addition of antioxidants - standard compounds rutin, quercetin and sea buckthorn oil. The theoretical part includes characteristics of processed cheese and in research part, the application of various substances (catechins, essential oil, lutein, carotene, ascorbic acid) into dairy products are described. Furthermore, basic informations about rutin, quercetin and sea buckthorn are also given. In the practical part, at first a suitable method of processing the sample, and secondly the chromatographic conditions for analysis of rutin and quercetin by HPLC were found. These conditions were then used for identification and quantification the addition of antioxidants in samples of processed cheeses. Another part was determination of antioxidant activity of all samples using methods ABTS, DPPH and FRAP. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35493
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30343
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account