Ověření antimikrobiální aktivity krycích a obvazových materiálů pro léčbu chronických ran

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Kubínová, Barbora
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:21Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64553
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem antimikrobiální účinnosti moderních krycích a obvazových prostředků, které jsou v souladu s konceptem vlhké terapie pro léčbu nehojících se ran. V teoretické části jsou uvedeny především krycí prostředky na bázi modifikované celulózy a kyseliny hyaluronové s ohledem na antimikrobiální účinnost. Dále jsou popisovány základní znalosti o nehojících se ranách a vlivu infekce na proces hojení. Experimentální část je zaměřena na praktické sledování antimikrobiální účinnosti vybraných krytí pomocí difúzní agarové metody ve spolupráci s firmou Holzbecher spol. s. r. o. barevna a bělidlo Zlíč, divize Medical. cze
dc.format 86 s.
dc.format.extent 15147441 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject obvazová krytí cze
dc.subject karboxymethylcelulóza cze
dc.subject kyselina hyaluronová cze
dc.subject antimikrobiální látky cze
dc.subject nehojící se rány cze
dc.subject nanocelulóza cze
dc.subject wounds dressing eng
dc.subject carboxymethylcelullose eng
dc.subject hyaluronic acid eng
dc.subject antimicrobial effectiveness eng
dc.subject non-healing wounds eng
dc.subject nanocellulose eng
dc.title Ověření antimikrobiální aktivity krycích a obvazových materiálů pro léčbu chronických ran cze
dc.title.alternative Verification of antimicrobial activity cover dressings for treating chronic wounds eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vydržalová, Markéta
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis with the study of antimicrobial effectiveness of modern cover dressing and resources that are consistent with the concept of moist therapy for treating non healing wounds. The theoretical part explains cover dressing based on modified celluloses and hyaluronic acid with antimicrobial effectiveness. In the next chapters, the basic knowledge on non-healing wounds and the influence of infection on the healing process are described. The experimental part focuses on a practical observation of the chosen dressing means antimicrobial effectiveness with help of diffusion agar method. The experiment was carried out in cooperation with Holzbecher, Ltd. - Bleaching & Dyeing Plant in Zlíč. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35492
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30299
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account