Izotachoforetické stanovení kyanidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin
dc.contributor.author Sollichová, Klára
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:15Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64549
dc.description.abstract Úvod teoretické části diplomové práce se věnuje rozdělením kyanových sloučenin na základě fyzikálně-chemických vlastností. Cílem bylo seznámit se s využitím, výrobou a výskytem kyanidů a jejich komplexů. Část diplomové práce se zabývá mechanizmem toxického účinku kyanidů na organismus s následnou terapií. Zmíněn je rovněž výskyt kyanidů v životním prostředí. Rozsáhlejší kapitoly jsou věnovány důkazům a kvantitativnímu stanovení kyanidových iontů. Experimentální část diplomové práce se zabývá izotachoforetickým stanovením kyanidů a jejich komplexů, které jsou analyzovány v aniontovém režimu. Byly hledány optimální podmínky pro stanovení kyanidového iontu a jeho komplexů. Optimalizovaný postup byl poté aplikován pro stanovení hexakyanoželeznatanu a hexakyanoželezitanu draselného a kyanidu draselného. cze
dc.format 79 s.
dc.format.extent 1769055 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject destilace cze
dc.subject izotachoforéza cze
dc.subject kyanidy cze
dc.subject kyanidové komplexy cze
dc.subject distillation eng
dc.subject isotachophoresis eng
dc.subject cyanide eng
dc.subject cyanide complexes eng
dc.title Izotachoforetické stanovení kyanidů cze
dc.title.alternative Isotachophoretic determination of cyanides eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Chýlková, Jaromíra
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Introduction of the theoretical part of this thesis is devoted to the division of cyano compounds based on the physico-chemical properties. The aim was to get acquainted with the use, production and occurrence of cyanides and their complexes. Part of the thesis deals with the mechanism of the toxic effect of cyanides on the organism with subsequent therapy. There is also mentioned the incidence of cyanides in the environment. More extensive chapters are devoted to the evidence and quantitative determination of cyanide ions. The experimental part of the thesis deals with the isotachophoretic determination of cyanides and their complexes, which are analyzed in the anionic mode. The optimum conditions for the determination of cyanide ion and its complexes were searched. The optimized procedure was then applied for the determination of ferrocyanide and potassium ferricyanide and potassium cyanide. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35481
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30192
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account