Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin
dc.contributor.author Kovářová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:14Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64548
dc.description.abstract Tato diplomová práce je tradičně rozdělena na dvě části - část teoretickou a část experimentální. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o hutnění a prubířství převážně stříbra se zaměřením na kupelaci. Je zde také uveden přehled některých archeologických nálezů týkajících se hutnictví a prubířství. Experimentální část je zaměřena na výrobu nádobek sloužících ke kupelaci (tzv. kapelek), jejich použití a analýzu. Kromě toho jsou zde také shrnuty výsledky analýz materiálů sloužících k výrobě kapelek. cze
dc.format 132 s.
dc.format.extent 6822590 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject kupelace cze
dc.subject kapelka cze
dc.subject hutnění cze
dc.subject stříbro cze
dc.subject cupellation eng
dc.subject cupel eng
dc.subject metallurgy eng
dc.subject silver eng
dc.title Kupelace cze
dc.title.alternative Cupellation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikysek, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is traditionally divided into two parts - the teoretical and the experimental. The theoretical part summarizes the findings of silver metallurgy and assaying mainly focusing on cupellation. There is also an overview of some archaeological findings related to metallurgy and assaying. The experimental part is focused on the production of cupels, their use and analysis. In addition there are also summarized the results of analyzes of materials used to manufacture cupels. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35484
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 30191
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account