Aktivita enzymů v syrových potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor
dc.contributor.author Dvořáková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:13Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64547
dc.description.abstract Práce se zabývá tématem stanovením enzymů v syrových potravinách. Dále je v práci popsán specifický přístup k výživě formou konzumace "raw" potravin, jejichž výroba a produkce je úzce svázána s biopotravinami a ekologickým zemědělstvím. V experimentální části byl stanovován obsah/aktivita vybraných enzymů v syrové stravě. Nejprve byly metody ověřeny na vybraných vzorcích zeleniny a ovoce. Poté byla stanovena aktivita enzymů u komerčně vyráběných "raw" tyčinek a u laboratorně připravených "raw" sušenek připravených při 40°C, 50°C a 60°C. U těchto vzorků byla hodnocena také antioxidační aktivita a stabilita tuků. cze
dc.format 76 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject syrová strava cze
dc.subject enzymy cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject bioprodukty cze
dc.subject stabilita tuků cze
dc.subject raw food enzymes eng
dc.subject antioxidant activity eng
dc.subject bioproducts eng
dc.subject stability of fats eng
dc.title Aktivita enzymů v syrových potravinách cze
dc.title.alternative Enzyme activity in raw food eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This work was focused on the determination of enzyme content in raw food. A specific approach to nutrition via the raw food consumption has been described. The production of raw food is related to the bio-labeled food products and organic agriculture. In the experimental part, the activity/content of selected enzyme was evaluated in raw food including fruits and vegetables followed by fruit bars designed to the raw food vegan diet. The effect of drying temeprature (40°C, 50°C, 60°C) on the enzyme content as well as antioxidant activity, and the stability of lipids has been observed in a laboratory-prepared cookies. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35498
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30188
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account