Analýza silic v rostlinných vzorcích s využitím sorpční extrakce na míchadélku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.author Hrušková, Martina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:05Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64542
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá identifikací těkavých, především sirných sloučenin, obsažených ve vzorcích rostlinného původu. Zaměřuje se na extrakční metodu HSSE s následnou identifikací analytů na GC-ECD a GC-MS. V praktické části práce je realizována optimalizace extrakčních podmínek pro HSSE s využitím Plackett-Burmanova návrhu experimentu a CCD. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 2643377 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject HSSE cze
dc.subject GC-ECD cze
dc.subject GC - MS cze
dc.subject sirné sloučeniny cze
dc.subject těkavé látky cze
dc.subject sulphur compounds eng
dc.subject volatile substances eng
dc.title Analýza silic v rostlinných vzorcích s využitím sorpční extrakce na míchadélku cze
dc.title.alternative Analysis of Essential Oils in Plant Samples by Means of Stir-bar Sorptive Extraction eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bajer, Tomáš cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the identification of volatile, especially sulphur compounds in plant samples. It is focused on the HSSE extraction method followed by detection of analytes by GC-ECD and GC-MS. In the experimental part optimization of extraction conditions for HSSE is realised using Plackett-Burman design of experiment and CCD. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35495
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 27658
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account