Plastic Waste Management in Ghana: A Theoretical Framework for Sachet Water Waste Recovery Scheme through Extended Producer Responsibility

Show simple item record

dc.contributor.author Quartey, Ebo Tawiah
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:54Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:54Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64540
dc.description.abstract Cílem práce je nalézt efektivní systém jak sběru tak i třídění odpadu z balené pitné vody v Ghaně. Jako koncepční rámec byla zvolena rozšířená zodpovědnost výrobce a eko-efektivnost. Disertační práce je koncipována tak, že postupuje od rešerše, která poskytuje materiál k pochopení situace vývoje a současné situace v Ghaně a ve světě. Kapitolu doprovází bohatá citace pramenů. Průmysl balení pitné vody je hlavním přispěvatelem plastového odpadu v Ghaně, a proto byl vybrán k výzkumu. Druhá část se věnuje více tématice plastů a strategií plastových odpadů s procesy, které se odehrávají v rámci sociálně-ekonomické oblasti recyklace v Ghaně. Třetí část zužuje téma dále na odpad sáčků balené vody a jeho dopady na životní prostředí. Čtvrtá část analyzuje koncept rozšířené odpovědnosti a jeho realizaci. Studie využívá vybrané analytické rámce pro identifikaci a vyhodnocení výzvy a příležitosti v oblasti účasti výrobce v řízení odpadů. Disertační práce navrhuje akční plán s odpovídajícími politikami tak, aby bylo přesunuto břemeno plastového odpadu na výrobce. Tato studie zahrnuje i multidisciplinární přístup se zahrnutím společenských věd. cze
dc.format.extent 2830293 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject nakládání s tuhými odpady cze
dc.subject nakládání s plastovým odpadem cze
dc.subject rozšířená odpovědnost výrobce cze
dc.subject zpětné získávání cze
dc.subject odpady z balené vody cze
dc.subject ekologické problémy cze
dc.subject logistika cze
dc.subject solid waste management eng
dc.subject plastic waste management eng
dc.subject extended producer responsibility eng
dc.subject recovery eng
dc.subject sachet water waste eng
dc.subject environmental problems eng
dc.subject logistics eng
dc.subject Ghana eng
dc.title Plastic Waste Management in Ghana: A Theoretical Framework for Sachet Water Waste Recovery Scheme through Extended Producer Responsibility eng
dc.title.alternative Nakládání s plastovým odpadem v Ghaně: Teoretický rámec řešení pro odpady z balené pitné vody rozšířenou zodpovědností výrobce cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Janoš, Pavel
dc.contributor.referee Kubal, Martin
dc.contributor.referee Sekerka, Bohuslav
dc.date.accepted 2016-05-12
dc.description.abstract-translated Like in many developing economies, solid waste management is huge problem in Ghana. Most municipalities and assemblies barely cover the cost of waste management services, which is one of the main contributing factors to the deterioration of collection services and their inability to invest in upgrading those services. It is estimated that less than 60% of total waste generated is currently collected. With this troubling reality, there has to be a shift in the paradigm of how SWM services are carried out and new approaches to waste management that could ease the burden on the government and municipalities explored. There are different kinds of plastics waste generated in Ghana but the predominant type is the High Density Polyethylene (HDPE) resin, a recyclable plastic, used to produce bottles for milk and other beverages. A typical example of this type of plastic in Ghana is the sachet water packaging. The sachet water industry is a major contributor to plastic waste production in Ghana, accounting for, by estimation, approximately 40% of the plastic waste produced in Ghana. With this threat of sachet waste in mind the purpose of this study is to exploring the role Extended Producer Responsibility (EPR) can play in waste management in Ghana. The study proposes a national action plan with corresponding policies to shift the burden of management of plastic waste, specifically sachet waste to producers. The scope of study is divided into four folds. The first scope is a review of literature to get a better understanding of evolution of SWM and the current situation in Ghana. The second part deals more with the theme of plastics and plastic waste management strategies, with the processes that are taking place within the socio-economic sphere of recycling activities in Ghana. Third part narrows down the theme further to sachet waste where the packaged water industry and its environmental impacts from the use of their products. Then the fourth part analyses the concept of EPR with its policy implementation and how this information gathered can be used to improve recycling activities for plastic waste in Ghana. The study uses selected analytical frameworks to identify and evaluate the challenges and opportunities in producer involvement in management of their products at the end of life. This study also applies industrial ecology and eco-efficiency paradigms involving multidisciplinary approach, spanning the fields of producer responsibility, product stewardship and social studies. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Environmental Engineering cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33939
dc.thesis.degree-program Chemical and Process Engineering cze
dc.identifier.stag 31387
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account