Waldorfská škola očima dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Semeráková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:44Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:44Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64539
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Waldorfská škola očima dětí. Teoretická část je zaměřená obecně na alternativní školy, jejich druhy, vznik a vývoj. Kapitoly se zabývají odlišností od tradičních škol nebo důvodem, proč vznikly. Dále se práce ve své teoretické části věnuje konkrétně již waldorfské pedagogice, jejímu zakladateli, Rudolfu Steinerovi, a jejímu východisku, antroposofii. Další kapitoly jsou zaměřeny na znaky waldorfské pedagogiky, vzdělávací plán tohoto typu škol a popisem Základní školy Waldorfské Pardubice, ve které byla uskutečněna praktická část. Empirická část vychází z rozhovorů, ve kterých bylo zjišťováno, jak vnímají žáci Základní školy Waldorfské Pardubice specifika waldorfské pedagogiky. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 1294622 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject alternativní školy cze
dc.subject waldorfská pedagogika cze
dc.subject Steiner, Rudolf cze
dc.subject antroposofie cze
dc.subject děti cze
dc.subject alternative schools eng
dc.subject waldorf education eng
dc.subject anthroposophy eng
dc.subject children eng
dc.title Waldorfská škola očima dětí cze
dc.title.alternative Waldorf school through the eyes of children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis Waldorf school through the eyes of children. The theoretical part is directed to alternative schools in general, its kind, formation and evolution. Chapters occupy with difference from traditional schools or with reason, why they has formed. Next is this thesis in its theoretical part dedicated to waldorf education, its founder, Rudolf Steiner, and its basis, anthroposophy. Next chapters are focused on characteristics of waldorf education, educational plan of this type of schools and description of Elementary waldorf school of Pardubice, in which was realized practical part. Empirical part is based on interviews with pupils of Elementary waldorf school of Pardubice. During these interview pupil were asked, how they perceive specific of waldorf education. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34001
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30563
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account