Historie, současnost a vize denních kolektivních zařízení pro ranou výchovu v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka
dc.contributor.author Ducháčková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:43Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64538
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je historie, současnost a vize denních kolektivních zařízení pro ranou výchovu v České republice. Práce je teoreticko-praktická. Do teoretické části je zahrnut historický vývoj zařízení, jak v zahraničí, tak v České republice, dále je zde popsán současný stav, vize těchto zařízení a v neposlední řadě komparace s francouzským systémem. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření zjišťována situace vybraných denních kolektivních zařízení pro ranou výchovu (jeslí) z pohledu rodičů, příčiny umisťování dětí do takovýchto zařízení, délka pobytu a další. cze
dc.format 81 s.
dc.format.extent 1766391 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject jesle cze
dc.subject denní kolektivní zařízení cze
dc.subject raná výchova cze
dc.subject děti cze
dc.subject daily nursery eng
dc.subject daily collective institutions eng
dc.subject early education eng
dc.subject children eng
dc.title Historie, současnost a vize denních kolektivních zařízení pro ranou výchovu v České republice cze
dc.title.alternative History, present and vision of daily collective institutions for early education in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The topic of bachelor thesis is history, the present and vision of daily collective institutions for early education in the Czech Republic. This work is theoretical-practical. The theoretical part consists of historical development of institutions in the Czech Republic as well as abroad. Furthermore the present state, vision of these institutions and comparison to the French system are described in great detail. In the practical part, questionnaires are to find out situation of selected daily collective institutions for early education (nursery) from the point of view of parents, reasons for institutionalising children to such institutions, the length of stay etc. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33980
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30562
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account