Kázeň a sebekázeň dětí v dnešních školách z pohledu dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Adamcová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:38Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64534
dc.description.abstract Studentka v teoretické části charakterizuje pojmy spojené s kázní a kázeňské problémy, se kterými se můžeme setkat. V praktické části studentka charakterizuje výzkumný problém, který bude zkoumat pomocí kvalitativního výzkumu, pomocí rozhovorů, které bude provádět s dětmi několika věkových kategorií na běžné základní škole, aby mohla následně porovnat rozdíly ve vnímání kázně. Cílem bude zjištění, jaký je pohled na kázeň a sebekázeň v dnešních školách, ne z pohledu rodičů, dospělých, ale dětí. cze
dc.format 49 s.
dc.format.extent 1266236 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kázeň cze
dc.subject kázeňské problémy cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject discipline eng
dc.subject discipline problems eng
dc.subject teachers eng
dc.title Kázeň a sebekázeň dětí v dnešních školách z pohledu dětí cze
dc.title.alternative Discipline and Self-Discipline of Children at Present-Day Schools from Their Own Perspective eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis deals with characterization of terms connected with discipline and its violations. This thesis intends to closely describe the relations among pupils of one class on one hand and between pupils and their teacher on the other. The analytic part focuses on one particular problem, which will be studied through qualitative research and interviews with pupils of different age at one of Czech primary schools. The main aim of this thesis is to describe the pupils view of discipline, its violations and self-discipline in contemporary schools. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33995
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30552
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account