Mateřství a kariéra z pohledu žen dvou generací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Pospíchalová, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:36Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64532
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda se proměnilo smýšlení žen ohledně mateřství a kariéry v průběhu času. Teoretická část práce se zabývá mateřstvím, legislativou v této oblasti, zaměstnaností žen, ale také sladěním rodinných a pracovních rolí v životě ženy. Praktická část se věnuje samotnému výzkumu tohoto tématu. Výzkum byl proveden pomocí polostrukturovaného rozhovoru se ženami, které vychovávaly své děti do roku 1989 i s těmi, které vychovávaly děti až po tomto roce. cze
dc.format 46 s.
dc.format.extent 1312967 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mateřství cze
dc.subject kariéra cze
dc.subject zaměstnanost žen cze
dc.subject maternity eng
dc.subject carieer eng
dc.subject women ´s employment eng
dc.title Mateřství a kariéra z pohledu žen dvou generací cze
dc.title.alternative Maternity and carieer from the viewpoint of women belonging to two generations eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor paper is to find out whether womens thinking about mathernity and career has changed in the time. The theoretical part of paper deals with mathernity, legislativ in this sphere, women´s employment, but all so with harmonization family and work roles in woman´s life. The practical part is dedicated to survey of this topic. The survey has been realized through the semi-structured interview with women, who brought up thein children before 1989 as well as with the once who brought up children after this year. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34003
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30544
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account