Integrace dítěte s autismem do běžné základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Pavelková, Hana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:27Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64524
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte s autismem do běžné základní školy. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V první části se práce věnuje stručným dějinám autismu a popisuje současné pojetí klasifikačního rozdělení poruch autistického spektra. Dále je v práci popsáno diagnostické rozdělení jednotlivých poruch autistického spektra podle diagnostického systému MKN-10, triáda problémových oblastí, kterou děti s autismem trpí, a v neposlední řadě se práce zabývá právě vzděláváním těchto dětí. Cílem praktické části bylo zjistit, jak probíhá integrace dítěte s autismem do běžné základní školy. Pro sběr těchto informací bylo využito kvalitativního výzkumného šetření. Dotazovanými osobami byly třídní učitelka, pedagogická asistentka, matka chlapce a osobní asistentka. Zároveň proběhlo zúčastněné pozorování ve třídě na základní škole. cze
dc.format 51 s.
dc.format.extent 1383789 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject integrace cze
dc.subject autismus cze
dc.subject asistent pedagoga cze
dc.subject porucha autistického spektra cze
dc.subject inkluze cze
dc.subject integration eng
dc.subject autism eng
dc.subject pedagogical assistant eng
dc.subject autistic spectrum disorder eng
dc.subject inclusion eng
dc.title Integrace dítěte s autismem do běžné základní školy cze
dc.title.alternative Integration of Child with Autism into Primary School eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the integration of an autistic child into a regular primary school. The text is divided into two parts: theoretical and practical. The first part examines the brief history of autism and describes the contemporary concept of autistic spectrum disorders classification. Further on, a description of diagnostic classification of individual autistic spectrum disorders according to MKN-10 diagnostic system is provided, followed by the description of triad problem areas from which the autistic children suffer, and last but not least with the description of educating these children. The aim of the practical part is to investigate the features of the integration process of autistic child into a regular primary school. These information were gathered by the qualitative research investigation. The respondents were the class teacher of the boy, his pedagogical assistant, his mother and personal assistant. A participant observation in his primary school class was also conducted. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33984
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30524
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account